Illinois

Illinois Department of Natural Resources

Mark Alessi
Flyway Council Representative
mark.alessi@illinois.gov
Randy Smith
Game Bird Technical Section Representative
randy.smith@illinois.gov
Roy Domazlicky
Migratory Non-game Bird Technical Section Representative
roy.domazlicky@illinois.gov
Dan Holm
Webless Representative
dan.holm@illinois.gov